Machtigingen Register

Hoe weet je of een natuurlijk persoon wettelijk bevoegd is om namens een organisatie een document rechtsgeldig te ondertekenen? Confido geeft via dochteronderneming Reconi B.V. informatie over de wettelijke machtiging van natuurlijke personen in Nederland.

Reconi B.V. is een geaccrediteerde aanbieder van ‘Machtigingen Register’-diensten onder het Afsprakenstelsel Elektronische Vertrouwensdiensten (onder toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Nederland).

Ga naar Reconi

Volmacht

Reconi is uniek in het verstrekken van informatie aan digitale tegenhangers over de omvang van de volmacht van de vertegenwoordiger van een rechtspersoon, zoals een werknemer. Dit maakt juridisch robuuste digitale transacties tussen organisaties mogelijk.

Certificering

Een belangrijk aspect van het wekken van vertrouwen bij onze klanten is dat onze systemen, processen en medewerkers regelmatig worden gecontroleerd door onafhankelijke derde partijen. Dit geeft zekerheid dat onze diensten volledig voldoen aan de geldende internationale normen en EU-regelgeving.

Er is vastgesteld dat eHerkenning voldoet aan Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (‘EU aangemeld’) voor de betrouwbaarheidsniveaus ‘Substantieel’ en ‘Hoog’.

Voor informatie over het Machtigingen Register van Reconi: